Title: Nový systém hodnot a proměny myšlení - přechod od pohanství a antického dědictví ke křesťanství
Other Titles: The new system of values and changes in thinking - the transition from paganism and an ancient heritage to Christianity
Authors: Hrušková, Jana
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3498
Keywords: křesťanství;římský polyteismus;židovství;hodnoty;myšlení;žena
Keywords in different language: christianity;roman polytheism;judaism;values;thinking;woman
Abstract: Práce je zaměřena hodnoty a myšlení ve starověkém pohanství a v křesťanství. Práce popisuje vývoj do pátého století. Se zřetelem na historii jsou popsány základní body přeměny myšlení a hodnot. Tvrzené skutečnosti jsou dokládány na dochovaných textech a citacích z Bible. Druhá část se zabývá konkrétní hodnotou, kterou je vztah k ženě. Je zde zodpovězena otázka: ?Jaké postavení zaujímaly ženy v rámci římské společnosti a jaké v křesťanském učení??
Abstract in different language: The work is focused ancient paganism and Chritianity and their values and thinking. This work describes this development to the fifth century. The work demonstrates the basic points in the transformation of thought in history. This affairs are supported with surviving passage from ancient literature and Bible. The second part is dealt with specific value ? attitude to woman. This value ilustrates change in thinking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novy system hodnot.pdfPlný text práce789,18 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova Jana_Damjancukova Dagmar.docxPosudek vedoucího práce37,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hruskova Jana_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Hruskova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce469,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.