Title: Metoda generalizace
Other Titles: Method of Generalization
Authors: Sedláček, Lukáš
Advisor: Dostálová, Ludmila
Referee: Havlík, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3502
Keywords: generalizace;indukce;informatika;filosofie a metodologie vědy
Keywords in different language: generalization;induction;information science;philosophy and methodology of science
Abstract: Práce se zabývá procesem a konceptem generalizace. Pokouší se analyzovat tento termín a představit generalizaci jako charakteristickou metodu evropské vědy. Téma je studováno z pohledu informatiky a filosofie a metodologie vědy. Závěrečná část se pak zabývá srovnáním obou přístupů a nalezením jejich shod a rozdílů.
Abstract in different language: This thesis deals with a process and a concept of generalization. It tries to analyze this term and introduce generalization as a characteristic method of European science. The subject is studied from an information science and from a philosophy and methodology of science point of view. Afterwards, these two views are compared and their similarities and differences are offered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metoda Generalizace - Lukas Sedlacek.pdfPlný text práce960,41 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek Lukas_Dostalova Ludmila.pdfPosudek vedoucího práce60,58 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek Lukas_Havlik Vladimir.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Sedlacek_Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce535,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.