Title: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a jeho proměny
Other Titles: Knights of the Cross with the Red Star and its transformations
Authors: Bašková, Hana
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3513
Keywords: křižovníci s červenou hvězdou;řeholní řády;sv. Anežka Česká;rytířský řád;klášter;řehole;špitál;špitální bratrstvo
Keywords in different language: cross with red star;monastic orders;St. Agnes of Bohemian;knight order;monastery;monastic rule;hospital;hospitaller brotherhood
Abstract: Práce se v první části zabývá genezí řeholních řádů a popisem tohoto fenoménu. Další část je věnována zakladatelce řádu křižovníků s červenou hvězdou Sv. Anežce České a okolnostem založení řádu, následuje historie křižovníků až do současnosti. Práce je zakončena konstatováním zásadních proměn, které vždy souvisely s vnějšími okolnostmi.
Abstract in different language: In the first parth this work focuses on genesis of monastic orders and description this phenomenon. The next part is dedicated to order founder St. Agnes of Prague and circumstances of the founding. The work continues by the history of Knights of Cross till the present days.The work is concluded by pronouncing the proncipal changes, which were always closely connected with external circumstances.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Rytirsky rad krizovniku s cervenou hvezdou a jeho promeny.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Baskova Hana_Demjancukova Dagmar.docxPosudek vedoucího práce37,03 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Baskova Hana_Blahutkova Daniela.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Baskova_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce408,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.