Title: On the Clar Number of Benzenoid Graphs
Other Titles: O Clarové čísle benzenoidných grafů
Authors: Basić, Nino
Estélyi, István
Škrekovski, Riste
Tratnik, Niko
Citation: BASIĆ, N., ESTÉLYI, I., ŠKREKOVSKI, R., TRATNIK, N. On the Clar Number of Benzenoid Graphs. Match-communications in mathematical and in computer chemistry, 2018, roč. 80, č. 1, s. 173-188. ISSN 0340-6253.
Issue Date: 2018
Publisher: UNIV KRAGUJEVAC
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85046532591
http://hdl.handle.net/11025/35694
ISSN: 0340-6253
Keywords: benzenoidní graph, perfektí párování, Clarovo číslo
Keywords in different language: benzenoid graph, perfect matching, Clar number
Abstract: Clarova množina benzenoidního grafu B je maximální množina nezávislích alternujícich šestiuhelníků ve všech perfektních párováních. Clarovo čislo benzenoidního grafu, označeno Cl(B), je počet šestiuhelníků v Clarové množine grafu B. V tomhle článku se dokzuje pár výsledků pro číslo nezávislosti subkubických stromů, které se pak poižijí k hornímu odhadu Clarového čísla katakondezovaných benzenoidných grafů. Hlavní výsledek článku je charakterizace katakondezovaných benzenoidných grafů s s maximálním Clarovím číslem.
Abstract in different language: A Clar set of a benzenoid graph B is a maximum set of independent alternating hexagons over all perfect matchings of B. The Clar number of B, denoted by Cl(B), is the number of hexagons in a Clar set for B. In this paper, we first prove some results on the independence number of subcubic trees to study the Clar number of cata-condensed benzenoid graphs. As the main result of the paper we prove an upper bound for the Clar number of catacondensed benzenoid graphs and characterize the graphs that attain this bound.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© UNIV KRAGUJEVA
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OpenAire
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
match80n1_173-188.pdf374,57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD