Title: The representation of some phrases in Arabic word semantic vector spaces
Other Titles: Reprezentace některých frází v sémantických prostorech pro arabštinu
Authors: Taylor, Stephen
Brychcín, Tomáš
Citation: OROSZ, T., POÓR, P., KARBAN, P., PÁNEK, D. Power transformer design optimization for carbon footprint. In: 2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ) & 2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics (SEEM) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-4. ISBN 978-1-72812-650-0.
Issue Date: 2018
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85072767584
http://hdl.handle.net/11025/35856
ISBN: 978-1-72812-650-0
ISSN: 2299-1093
Keywords: Arabština;Frázové sémantické vektory;Slovní analogie;Slovní reprezentace
Keywords in different language: Arabic;Phrase semantic vectors;word analogies;word embeddings
Abstract: Demonstrujeme několik cest pro použití morfologických slovních analogií na testování reprezentací komplexních slov v sémantických prostorech. Prezentujeme množinu morfologických relací, kde každá z nich může být použita pro generování mnoho slovních analogií. 1) Ukazujeme, že rozdíly vektorů slov v páru se stejnou vzájemnou relací, jsou přibližně paralelní. 2) Navrhujeme, že sčítání vektorů rozdílů, je užitečná operace pro budování frázových vektorů. 3) Ukazujeme, že páry se stejnou relací mohou mít podobné poměry četností v korpusu. 4) Představujeme způsob, jak mohou být homografy se stejnými sémantickými vektory separovány do jiných vektorů pro různé významy, a to za pomocí odhadu četností a zarovnávacích podmínek získaných ze slovních analogií. 5) Pozorujeme, že některé naše analogie jsou paralelní a mohou být kombinovány. Používáme arabská slova jako případovou studii, protože arabská ortografie obsahuje slovesné konjugace, předmětná zájmena, a mnoho dalších lingvisticky zajímavých vlastností. Proto je velké množství frází, sestavených z jednoduchých složek, již obsaženo v sémantických prostorech pro arabštinu dostupných na internetu. Podobné fráze v angličtině vyžadují zahrnutí bigramů či trigramů jako lemmat ve slovních reprezentacích. I přesto morfologie angličtiny umožnuje jiné vztahy v sémantických prostorech, které v arabštině neexistují (například negace). Nově vzniklý korpus morfologických relací je dostupný pro ostatní výzkumníky.
Abstract in different language: Design of electrical machines with low carbon footprint is an actual topic in the industry. Total cost of ownership is the standardized methodology to consider the lifetime costs of a power transformer already in the pre-concept design stage. There still does not exist a widely accepted method to calculate the carbon footprint of power transformers. In this paper a carbon footprint based optimization is presented for a realistic, sub-station transformer selection problem. A two-winding, metaheuristic transformer optimization method is used to calculate transformer optimal key-design parameters. The optimal losses and main parameters of the transformer are compared with the result of TCO optimization. The results shows that a lesser efficient, smaller machine can be a global optimum, if just the environmental factors and the active part of the transformer are considered.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KAE)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KTE)
Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OSC Brychcín.pdf750,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD