Title: English Dataset For Automatic Forum Extraction
Other Titles: Anglický dataset pro automatickou extrakci diskuzních fór
Authors: Sido, Jakub
Konopík, Miloslav
Pražák, Ondřej
Citation: SIDO, J., KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O. English Dataset For Automatic Forum Extraction. Computación y Sistemas, 2019, roč. 23, č. 3, s. 765-771. ISSN 1405-5546.
Issue Date: 2019
Publisher: Instituto Politecnico Nacional
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85076633364
http://hdl.handle.net/11025/36716
ISSN: 1405-5546
Keywords: Extrakce informací;webové diskuze
Keywords in different language: Information retrieval;web discussion
Abstract: Tento článek popisuje proces sbírání a tvorby anglického datasetu pro trénování algoritmů pro automatickou extrakci informací z diskuzních fór. Dataset se skládá z ručně označených příspěvků skládajících se z jména uživatele, data publikování, textu příspěvku a citací/reakcí. Dataset obsahuje 79 rozdílných webových serverů s minimálně 500 stránek z každého. Každá webová stránka se skládá z struktury HTML tagů. Také jsou popsány prvotní experimenty se základními architekturami neuronových sítí a SVM.
This paper describes the process of collecting, maintaining and exploiting an English dataset of web discussions. The dataset consists of many web discussions with hand-annotated posts in the context of a tree structure of a web page. Each post consists of username, date, text, and citations used by its author. The dataset contains 79 different websites with at least 500 pages from each. Each web page consists of a tree structure of HTML tags with texts taken from selected web pages. In the paper, we also describe algorithms trained on the dataset. The algorithms employ basic architectures (such as a bag of words with an SVM classifier and an LSTM network) to set a baseline for the dataset.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Instituto Politecnico Nacional
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sido,Pražák 3259-6745-1-PB.pdf199,11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD