Title: Zobecněné Voroneho diagramy
Other Titles: Generalized Voronoi diagrams
Authors: Homrová, Jana
Advisor: Tomiczková, Světlana
Referee: Ježek, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3681
Keywords: obecný Voroneho diagram;Voroneho diagram v L1 metrice;Voroneho diagram kružnic;Laguerre Voroneho diagram;inkrementální algoritmus;Plane sweep algoritmus;metoda rostoucích regionů
Keywords in different language: ordinary Voronoi diagram;Voronoi diagram in L1 distance;Voronoi diagram of circle;Laguerre Voronoi diagram;incremental algorithm;Plane sweep algorithm;method of growing regions
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá teorií potřebnou pro studium zobecněných Voroneho diagramů. Nejprve se zaměřuje na Obecný Voroneho diagram, pro který stručně uvede jeho definice a vlastnosti. Dále pro tento diagram popíše tři různé algoritmy, konkrétně Inkrementální algoritmus, "Plane sweep" algoritmus a Metodu rostoucích regionů. Posléze se zaměří na zobecněné Voroneho diagramy, a to na Voroneho diagram v L1 metrice, Voroneho diagram kružnic a Laguerre Voroneho diagram. Pro každý z těchto diagramů zpracuje teorii a minimálně jeden ze zmíněných algoritmů. Součástí práce je implementace Inkrementálního algoritmu pro Laguerre Voroneho diagram v programu Mathematica 7.
Abstract in different language: The thesis deals with the theory needed for studying generalized Voronoi diagrams. At the beginning it focuses on the Ordinary Voronoi diagram and briefly introduces its definition and characteristics. After that three different algorithms for this diagram are described, specifically Incremental algorithm, ?Plane sweep? algorithm and the Method of growing regions. Then it concentrates on generalized Voronoi diagrams, which are Voronoi diaram in L1 distance, Voronoi diagram of circle and Laguerre Voronoi diagram. For each of these diagrams a theory and at least one of the algorithms are processed. One part of the thesis is the implementation of Incremental algorithm for Laguerre Voronoi diagram in software Mathematica 7.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zobecnene VD.pdfPlný text práce15,13 MBAdobe PDFView/Open
PV-Homrova.pdfPosudek vedoucího práce112,04 kBAdobe PDFView/Open
PO-Homrova.pdfPosudek oponenta práce161,99 kBAdobe PDFView/Open
P-Homrova.pdfPrůběh obhajoby práce35,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.