Title: Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí
Other Titles: Generally binding ordinances and regulations of municipalities
Authors: Bajgarová, Tereza
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3696
Keywords: obec;samostatná působnost;přenesená působnost;platnost;účinnost;obecně závazná vyhláška;nařízení;přijímání právních předpisů obcí;dozor nad právními předpisy obcí;veřejný pořádek
Keywords in different language: municipality;validity;efficiency;competence of municipalities;generally binding regulation;regulation;legislative process;legal supervision;public order.
Abstract: Diplomová práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami a nařízeními obcí. V úvodu jsou vymezeny základní pojmy, největší prostor je věnován obecně závazným vyhláškám, nařízením a jejich ústavnímu zakotvení. Dále práce popisuje proces přijímání právních předpisů obce a proces dozoru nad právními předpisy obce. Závěr je věnován judikatuře Ústavního soudu týkající se problematiky veřejného pořádku.
Abstract in different language: This thesis deals with the generally binding ordinances and regulations of municipalities. First the basic concepts are defined. The aim of this work is to describe generally binding ordinances, regulations and their constitutional anchoring. The thesis also describes the legislation process and the process of legal supervision. The conclusion is devoted to the Constitutional Court's jurisprudence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(DP - Tereza Bajgarova).pdfPlný text práce850,65 kBAdobe PDFView/Open
Bajgarova - Ved.p..pdfPosudek vedoucího práce576,78 kBAdobe PDFView/Open
Bajgarova - OP.pdfPosudek oponenta práce513,93 kBAdobe PDFView/Open
Bajgarova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce300,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.