Title: Neziskový sektor
Other Titles: Non-profit sector
Authors: Drobný, Martin
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3709
Keywords: občanská společnost;občanský sektor;nezisková organizace;nadace;občanské sdružení;obecně prospěšná společnost;příspěvková organizace;třetí sektor;nadační fond
Keywords in different language: civil society;public sector;non-profit organisation;foundation;endowment fund;citizens association;civil society organisation;contributory organisation;third sector
Abstract: Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola je úvod a poslední kapitola závěr. Druhá kapitola se věnuje obecné problematice neziskového sektoru a vymezení pojmů neziskový sektor a nezisková organizace. A na subjekty působící v neziskovém sektoru. Třetí a čtvrtá kapitola se zaměřuje na nadace a nadační fondy, na jejich pojem, fungování a právní úpravu. Pátá a šestá kapitola je věnována problematice příspěvkovým organizací.
Abstract in different language: The thesis consists of seven chapters. The first chapter is introductory and the last chapter is conclusion. The second chapter deals with general problems of non-profit sector and terms specifications of non-profit sector and non-profit organisation. The third and fourth chapters focus on foundations and endowment funds, its specification, function and legal adjustement. The sixth and seventh chapters deal with problems of contributory organisations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Neziskovy sektor.pdfPlný text práce529,46 kBAdobe PDFView/Open
Drobny-VP.pdfPosudek vedoucího práce571,84 kBAdobe PDFView/Open
Drobny-OP.pdfPosudek oponenta práce611,21 kBAdobe PDFView/Open
Drobny-PR.pdfPrůběh obhajoby práce275,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.