Title: Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení z pohledu české a ruské právní úpravy
Other Titles: Invalidity and inefficacy of legal acts in insolvency proceedings in the view of czech and russian legal systems
Authors: Galaktionova, Elena
Advisor: Dobiáš, Petr
Referee: Růžička, Květoslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3723
Keywords: neplatnost;neúčinnost;úpadek;majetková podstata;dlužník;insolvenční věřitel;insolvenční řízení;právní úkon
Keywords in different language: invalidity;inefficacy;bankruptcy;bankruptcy estate;debtor;bankuptcy creditor;insolvency proceedings;legal acts
Abstract: Práce popisuje právní úpravu ohledně prohlášení právních úkonů dlužníka za neplatné a neúčinné v rámci insolvenčního řízení, a to z hlediska ruské a české právní úpravy. Autor provádí komparaci této problematiky mezi právními řády Ruské federace a České republiky, uvádí výhody a nedostatky každé ze zkoumaných legislativ.
Abstract in different language: The thesis describes the legal regulation of declaration of invalidity or inneffectiveness of legal acts of a debtor within the framework of both Czech and Russian insolvency proceedings. The author compares the legal regulation of the issue between these two legal systems, explains the advantages and the problems from the prospective of both analised legislations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplom_finalni_verze.pdfPlný text práce665,85 kBAdobe PDFView/Open
Posudek VDP na DP E Galaktionovefinx.pdfPosudek vedoucího práce44,26 kBAdobe PDFView/Open
P Galaktionova P.pdfPosudek oponenta práce17,61 kBAdobe PDFView/Open
Galaktionova.pdfPrůběh obhajoby práce539,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.