Title: Výkon státní služby v komparaci s pracovněprávním vztahem
Other Titles: Civil service in comparison with labour relation
Authors: Crhová, Alena
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37238
Keywords: zákon o státní službě;veřejná správa;státní zaměstnanec
Keywords in different language: civil service act;public service;civil servant
Abstract: Ve své diplomové práci popisuji nejdříve vývoj veřejné služby a následně vývoj státní správy. Zmiňuji se o předešlé právní úpravě - zákon č. 218/2002 Sb, služební zákon, která byla nahrazena zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Abstract in different language: In my diploma thesis I first describe the development of the public service and subsequently the development of the state administration. I am referring to the previous legal regulation - Act No. 218/2002 Coll., The Staff Act, which was replaced by Act No. 234/2014 Coll., On Civil Service.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Mgr..pdfPlný text práce656,67 kBAdobe PDFView/Open
Holnova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce644,2 kBAdobe PDFView/Open
Holnova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce845,12 kBAdobe PDFView/Open
Holnova N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce292,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.