Title: Komunikační strategie územních samospráv (Komunikační strategie města Plzně)
Other Titles: Communication strategy of local governments (Communication strategy of the city of Pilsen)
Authors: Jarošová, Adriana
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37246
Keywords: veřejná správa;územní samospráva;komunikace;komunikační strategie;integrovaná marketingová komunikace;komunikační kanály
Keywords in different language: public administration;local government;communication;communication strategy;integrated marketing communications;communication channels
Abstract: Diplomová práce se týká komunikačních strategiích územních samospráv. Přináší přehled o možnostech komunikace veřejné správy s občany a její zakotvení v dokumentech, kterými jsou komunikační strategie územních samospráv. V druhé části diplomové práce je blíže přiblížena komunikační strategie města Plzně. Diplomová práce se skládá z osmi kapitol a vychází především z odborné literatury, právních předpisů České republiky a koncepčních dokumentů města Plzně.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with communication strategies of local governments. The diploma thesis provides an overview of the possibilities of communication of public administration with citizens and its incorporation in documents, which are communication strategies of local governments. The communication strategy of the city of Pilsen is described in the second part of the thesis. The thesis consists of eight chapters. The thesis is based mainly on professional literature, legal regulations of the Czech Republic and conceptions of the city of Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_Jarosova.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce635,94 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce562,2 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce282,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.