Title: Usnadnění přístupu ve webových aplikacích
Other Titles: Accessibility in web applications
Authors: Lexa, Josef
Advisor: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Fiala Dalibor, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37408
Keywords: webová přístupnost;webová aplikace;aria
Keywords in different language: web accessibility;web application;aria
Abstract: Cílem této práce je čtenáři vysvětlit problematiku přístupnosti webových aplikací, která slouží k usnadnění přístupu pro uživatele s různým typem postižení. Práce se nejdříve zabývá analýzou standardů a specifikací definujících postupy pro zpřístupnění webu. Na základě této analýzy ověřuje přístupnost některých webů veřejné správy. Hlavní část se zabývá návrhem technik a vytvořením webové aplikace, jež demonstruje postupy pro implementaci přístupnosti. Hlavním cílem diplomové práce je tedy analýza a návrh technik pro dosažení přístupnosti ve webových aplikacích. Na základě těchto zjištění implementovat demonstrační webovou aplikaci a ukázat postupy, jak přístupnost webu ověřovat.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to explain to a reader the issue of web applications accessibility, which is used to ease the access to users with different types of disabilities. At first, this work handles the analysis of standards and specifications defining procedures for making a web accessible. Based on this analysis, it verifies the accessibility of some Czech public administration websites. The main part concerns with design of techniques and creation of a web application that demonstrates accessibility implementation procedures. This thesis mainly aims to analyse and design techniques to achieve accessibility in web applications, implement a demonstration web application based on these findings and show how to verify web accessibility.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A17N0051P.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
A17N0051Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce320,15 kBAdobe PDFView/Open
A17N0051Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce460,32 kBAdobe PDFView/Open
A17N0051Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce212,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.