Title: SpaceX a její začlenění do výuky fyziky na střední škole
Other Titles: SpaceX and its integration into physics tutorial (teaching)
Authors: Královec, Martin
Advisor: Kéhar Ota, PhDr. Ing. Ph.D.
Referee: Randa Miroslav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37442
Keywords: spacex;elon musk;falcon 9;mars;dragon
Keywords in different language: spacex;elon musk;falcon 9;mars;dragon
Abstract: Diplomová práce vytváří v prvé řadě učební materiál pro žáky středních škol. Je zde popsána historie společnosti SpaceX a její největší úspěchy datované do konce roku 2018. Dotazníkovým šetřením jsem zjistil názory žáků o vesmíru, kosmických letech, jejich představách a názorech. Součástí diplomové práce byla výroba učebních pomůcek, konkrétně rakety Falcon 9 v1.2 a dvouproudého turbo ventilátorového leteckého motoru. Obě tyto pomůcky byly vyrobeny na 3D tiskárně, což vedlo k razantnímu snížení ceny pomůcek v případě, že by škola chtěla tyto modely zakoupit od externího dodavatele.
Abstract in different language: This thesis, most importantly, creates a studying material for high school students. First of all, it describes the history of SpaceX and it's greatest achievements until 2018. The questionnaire study I have concluded as part of this thesis targeted students and gathered data regarding space, space flights and their opinions and ideas. A big part of the thesis was production of teaching aids consisting of Falcon 9 rocket (version 1.2) and a dual-jet engine. These have been created using 3D printing technology which ensured low production price. That being said, that makes these very affordable for schools to buy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Kralovec_A17N0001K_diplomova_prace.pdfPlný text práce5,32 MBAdobe PDFView/Open
DP hodnoceni vedouciho MK.pdfPosudek vedoucího práce135,56 kBAdobe PDFView/Open
Kralovec posudek749.pdfPosudek oponenta práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Kralovec protokol751.pdfPrůběh obhajoby práce246,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.