Title: Studium degradace sestavy membrán a elektrod vodíkových palivových článků
Other Titles: Study of degradation of hydrogen fuel cell membrane and electrode assembly
Authors: Zýková, Barbora
Advisor: Tomáš Martin, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37447
Keywords: vysokoteplotní palivový článek typu pem;degradace;membrána;gdl;katalytická vrstva;pbi;akcelerovaný stress test
Keywords in different language: high-temperature pem fuel cell;degradation;membrane;gdl;catalyst layer;pbi;accelerated stress test
Abstract: V rámci této práce je diskutována efektivnost využití akcelerovaných stress testů pro možnou kvalitativní i kvantitativní analýzu degradačních mechanismů komerčně vyráběných sestav membrán a elektrod pro vodíkové palivové články s polymerní membránou. V úvodních kapitolách je uveden stručný teoretický popis vodíkových palivových článků a dalších variant palivových článků dle užitého elektrolytu. Experimentální část práce je věnována vyšetření elektrických vlastností vzorků sestav membrány a elektrod komerčních výrobců (Dapozol, Fumapem). Je sledována změna tvaru impedančního spektra a z této změny jsou určeny hlavní degradační mechanismy podílející se na poklesu výkonu vlivem zatížení během akcelerovaného testu.
Abstract in different language: This thesis discusses the effectiveness of the use of accelerated stress tests for the qualitative and quantitative analysis of degradation mechanisms of commercially produced membrane electrode assemblies for hydrogen fuel cells with polymer membrane. The introductory chapters give a theoretical description of hydrogen fuel cells and other fuel cells using different electrolytes. In the experimental part of the thesis there is the examination of electrical properties of investigated samples of commercially available membrane electrode assemblies (Dapozol, Fumapem). The change in the impedance spectrum is monitored. The main degradation mechanisms involved in the performance decrease due to load during accelerated test are determined from this change.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zykova.pdfPlný text práce17,27 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_Zykova_ved_prace.pdfPosudek vedoucího práce130,04 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Zykova788.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Zykova805.pdfPrůběh obhajoby práce296,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.