Title: Analýza motivačních faktorů ke hraní badmintonu u dětí v mladším školním věku
Other Titles: Analysis of the Motivation Factors for the Badminton Players of Primary School Children
Authors: Úblová, Veronika
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Švátora Karel, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37512
Keywords: badminton;motivace;mladší školní věk;trénink badmintonu
Keywords in different language: badminton;motivation;primary school age;badminton training
Abstract: Diplomová práce se zabývá motivačními faktory pro hraní badmintonu. Hlavním cílem této diplomové práce je pomocí dotazníkového šetření vymezit a analyzovat hlavní motivační faktory pro hraní badmintonu u dětí v mladším školním věku. Celá práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je věnována psychologii sportu, konkrétně pak problematice motivace a důležitosti osobnosti trenéra v tréninkovém procesu. Dále se zabývá charakteristikou mladšího školního věku a najdeme zde také základní informace o badmintonu. Praktickou část diplomové práce tvoří část výzkumná. Výzkumná část obsahuje popis výzkumné metody, charakteristiku zkoumaného souboru, sběr dat, jejich vyhodnocování a sumarizaci celkových výsledků. Na závěr práce jsou sepsána závěrečná doporučení pro trenéry.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to find significant motivation factors for the badminton players in the school age. We will use quantitative questionnaires to analyze these factors. This thesis is divided into two parts. The theoretical part is dedicated to the sport psychology, and describes important factors as a: motivation, coach personality, school age characteristics and basic information about badminton. Second part is a research part which describes research methods, data collection, data analysis and conclusions. We added recommendations for the coaches at the end of the diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Ublova Veronika.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Ublova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce123,8 kBAdobe PDFView/Open
Ublova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce163,29 kBAdobe PDFView/Open
Ublova V..pdfPrůběh obhajoby práce41,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.