Title: Technologické a ekonomické porovnání halových staveb
Authors: Navrátilová, Martina
Advisor: Mašek Miloslav, Ing. CSc.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37542
Keywords: ocelová hala;ocelová konstrukce;prefabrikovaná konstrukce;technologický postup;ekonomické zhodnocení;rozpočet;harmonogram;zařízení staveniště
Keywords in different language: steel construction;prefabricated construction;technological operations;economic evaluation;budget;schedule;construction site installations
Abstract: Cílem této diplomové práce je vypracování rozpočtů, harmonogramů a zařízení staveniště pro výstavbu hal. Práce se zajímá o haly z prefabrikovaného železobetonu a z oceli. Tyto dvě varianty porovnává z hlediska délky výstavby, nákladů na dopravu, celkové ceny stavby a vlivu na životní prostředí. Jsou porovnány dva konkrétní projekty hal. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle platných vyhlášek a norem ČSN EN.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is the elaboration of halls construction budgets, schedules and construction sites installations. The thesis is concerned with prefabricated reinforced concrete and steel halls. These two variants compare in terms of length of construction, transport costs, total costs of construction and environmental impact. Two specific halls are compared. The thesis and the annexes are processed according to valid regulations and ČSN EN standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Navratilova.pdfPlný text práce5,1 MBAdobe PDFView/Open
Navratilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce407,24 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,49 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce192,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.