Title: Pracovní tábor v Nové Roli a Ostrově nad Ohří
Other Titles: Labor camp in the town Nová Role and Ostrov nad Ohří
Authors: Fantysová, Nikol
Advisor: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37613
Keywords: druhá světová válka;koncentrační tábor;pracovní tábor;výchovný tábor;holokaust;vězni;ozbrojené složky ss;pochody smrti;mimořádný lidový soud;nová role;ostrov nad ohří
Keywords in different language: second world war;concentration camp;labor camp;educational camp;holocaust;prisoners;ss armed forces;death marches;extraordinary people court;nová role;ostrov nad ohří
Abstract: Autorka se v diplomové práci bude zabývat obdobím druhé světové války, kdy se zaměří na historii vzniku a působení ženského pracovního tábora v Nové Roli a mužského výchovného a pracovního tábora v Ostrově nad Ohří, které se nacházely nedaleko německých hranic v západních Čechách v Karlovarském kraji. Studentka uvede příčiny a procesy násilného pracovního nasazení, zmíní se o historii vzniku a významu Nové Role a Ostrovu nad Ohří. Ve stěžejní části práce se pak jednotlivě zaměří na pracovní tábor Nová Role a výchovný a pracovní tábor Ostrov nad Ohří. Uvede důvody jejich zrodu, životní každodennost zajatců a v závěru popíše průběh likvidace táborů a pochodu smrti s tím spojené. Diplomová práce čerpá z odborné literatury a archivních pramenů.
Abstract in different language: This thesis deals with the period of the Second World War in the West Bohemia of the Karlovy Vary Region. It is focused on the history of the establishment and activities of the labor camp in the town of Nová Role and labor camp in Ostrov nad Ohří. The author mentions the history and importance of Nová Role and Ostrov nad Ohří and mentions the consequences of World War II in the Karlovy Vary region. The main part of the thesis is focused on labor camps, the causes of their establishment, everyday life of prisoners and in the conclusion describes the death marches, the liquidation of camps and liberation by allied troops. Data and informations for thesis are from available archive sources and literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Nikol Fantysova.pdfPlný text práce757,79 kBAdobe PDFView/Open
Fantysova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce570,7 kBAdobe PDFView/Open
Fantysova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce585,64 kBAdobe PDFView/Open
Fantysova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce222,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.