Title: Řídící a monitorovací systémy pro snižování emisí u vznětových motorů
Authors: Křivka, Jindřich
Referee: Bartl Matouš, Ing. Ph.D.
Steiner František, Doc. Ing. Ph.D.
Stýskala Vítězslav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37740
Keywords: filtr pevných částic;erdpf;aktivní regenerace;autonomní systém;emise pm
Keywords in different language: diesel particulate filter;erdpf;active regeneration;autonomous system;pm emissions
Abstract: Práce se věnuje návrhu elektronického řídicího systému elektricky regenerovatelných filtrů pevných částic pro vznětové motory. Dále jsou v ní navrženy optimální metody řízení aktivní regenerace a autonomní inicializaci elektronického systému. Práce také obsahuje popis vlastního elektronického systému s důrazem na vývoj řízení spínání proudové regenerační smyčky. Část práce je též věnována samotnému konstrukčnímu řešení ERDPF filtru, kde je elektronický systém umístěn v samotném těle filtru.
Abstract in different language: The doctoral thesis deals with an electronic control system development of electrically regenerable diesel particulate filters. The thesis is dedicated to design of optimal methods for an active regeneration control and an autonomous electronic system initialization. The text contains electronic system design description and the field of a regeneration current switching is emphasis. A part of thesis deals of a mechanical design. The primary goal was to develop a compact technology with the electronic system that is integrated directly into a filter body.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krivka_Disertace_2019_tisk.pdfPlný text práce15,54 MBAdobe PDFView/Open
krivka_publ.pdfPosudek vedoucího práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
krivka_opon.pdfPosudek oponenta práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
krivka_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce531,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.