Title: Elektronické systémy pro redukci škodlivých emisí u spalovacích motorů
Authors: Žahour, Jiří
Referee: Bartl Matouš, Ing. Ph.D.
Jerhot Jaroslav, Prof. Ing. DrSc.
Stýskala Vítězslav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37741
Keywords: scr;nox;močovina;katalyzátor;emise;výfuk;dieselový motor;systém následného zpracování;dovybavení
Keywords in different language: scr;nox;urea;catalyst;emissions;exhaust;diesel engine;aftertreatment system;retrofitting
Abstract: Práce se zabývá problematikou emisí oxidů dusíku (NOx) u spalovacích motorů. Cílem je navrhnout koncepci soběstačného systému pro redukci NOx a prakticky ověřit její funkčnost. V teoretické části jsou popsány základní principy vzniku NOx a jejich vliv na životní prostředí. Další kapitoly popisují různé technologie pro potlačení těchto emisí. Druhá část práce se zabývá samotným návrhem systému využívající technologii selektivní katalytické redukce (SCR). Zde jsou popsány jednotlivé komponenty systému a jejich vzájemné propojení. Práce se dále zabývá řídicí elektronikou, vlastním principem řízení i diagnostickým rozhraním. V neposlední řadě jsou v závěru práce velmi detailně diskutovány dosažené výsledky v laboratorních testech i v testech z reálného provozu.
Abstract in different language: This thesis deals with emissions of nitrogen oxides from combustion engines. The main goal is to design a self-sufficient system for NOx reduction. In the theoretical part of the thesis, the basic principles of NOx formation and their influences on environment are described. Next chapters describe various technologies for NOx reduction. The second part of the thesis deals with designing of the system based on the selective catalytic reduction (SCR) technology. All components and their interconnection are described there. The thesis also deals with design of electronic control system, including the design of electronics units, principle of the control and the diagnostic interface. Finally, the results of emissions tests are detailed discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_zahourj_2_65.pdfPlný text práce15,83 MBAdobe PDFView/Open
zahour_publ.pdfPosudek vedoucího práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
zahour_opon.pdfPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
zahour_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce502,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.