Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
dc.contributor.authorGregorová, Jindřiška
dc.contributor.refereeKopp Jan, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-1-30
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:36Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:44:36Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-10
dc.identifier75334
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37754
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku ekologického zemědělství v regionu Plzeň-jih z. V teoretické části je vymezen pojem ekologického zemědělství. Teoretická část dále popisuje právní úpravu ekologického zemědělství a jeho principy, ekologické zemědělství v České republice a jeho vývoj, dotace, problémy ekologického zemědělství, Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství a také trendy ekologického zemědělství v ČR. V praktické části je pak popsána geografická charakteristika regionu Plzeň-jih, charakterizováno ekologické zemědělství v tomto regionu a popsány problémy rozvoje. Praktická část také zahrnuje popis hospodaření ekologických zemědělců v regionu Plzeň-jih, dále jejich uplatnění na trhu, propagaci (jak svojí, tak i ekologického zemědělství) a iniciativu pro ekologické hospodaření z pohledu zemědělských subjektů.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectekologické zemědělstvícs
dc.subjectproblémy rozvojecs
dc.subjectekologičtí zemědělcics
dc.subjectplzeň-jihcs
dc.titleEkologické zemědělství v regionu Plzeň-jihcs
dc.title.alternativeEcological Agriculture in Region Plzeň-jihen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the characteristic of ecological agriculture in Region Plzeň-jih. In the theoretical part is defined the concept of ecological agriculture. The theoretical part further describes legislation of the ecological agriculture and its principles, ecological agriculture in the Czech Republic and its development, subsidies for ecological agriculture, problems of the development of ecological agriculture in the Czech Republic, Action Plan of the Czech Republic for the Development of Organic Farming (2016 - 2020) and trends of ecological agriculture in the Czech Republic. The practical part defines the geographical characteristic of the region Plzeň-jih, characterises ecological agriculture in this region and describes the problems of the development of ecological agriculture in the region Plzeň-jih. Practical part also describes farming of ecological agriculturists in the region Plzeň-jih, their market assertion, propagation (of farmers and ecological agriculture) and the initiative for ecological farming from ecological subjects' perspective.en
dc.subject.translatedecological agricultureen
dc.subject.translatedproblems of developmenten
dc.subject.translatedecological farmersen
dc.subject.translatedregion plzeň-jihen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_EZ_Gregorova.pdfPlný text práce16,74 MBAdobe PDFView/Open
Gregorova.pdfPosudek oponenta práce158,04 kBAdobe PDFView/Open
Formular_BP_vedouci­_Gregorova.pdfPosudek vedoucího práce166,57 kBAdobe PDFView/Open
Gregorova_0.pdfPrůběh obhajoby práce76,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.