Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPreis Jiří, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorZimakova, Karina
dc.contributor.refereeLepič Martin, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:39Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:44:39Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier78843
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37770
dc.description.abstractTato práce se věnuje analýze demografických a vybraných socioekonomických ukazatelů Ruska v období let 1995 - 2017, analýze vybraných ukazatelů za jednotlivé subjekty Ruska za roky 1995 (2000) a 2015 (2017). Teoretická část se skládá z vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými administrativními jednotkami Ruska, popisu základní charakteristiky, definice a popisu demografické politiky a socioekonomické charakteristiky Ruska. Praktická část obsahuje definici vybraných ukazatelů a jejich znázornění pomocí ArcGIS (kartogramy). Praktická část se také zabývá charakteristikou vývoje daných ukazatelů za celé Rusko, porovnáním těchto ukazatelů se světovým průměrem, průměrem EU a České republiky, charakteristikou daných ukazatelů za jednotlivé subjekty Ruska včetně popisu rozdílů mezi nimi. Výsledkem dané práci je detailnější představa o demografické a socioekonomické situaci v Rusku a o jednotlivých regionech.cs
dc.format90 s. (138 286 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectruskocs
dc.subjectdemografiecs
dc.subjectdemografické ukazatelecs
dc.subjectsocioekonomické ukazatelecs
dc.subjectdemografická politikacs
dc.titleRusko v 21. století: analýza demografických a vybraných socioekonomických ukazatelůcs
dc.title.alternativeRussia in the 21st Century: The analysis of demographic and socioeconomic indicatorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with analysis of demographic and selected socio-economic indicators of Russia in the period 1995 - 2017, analysis of selected indicators for each subjects of Russia in 1995 (2000) and 2015 (2017). The theoretical part consists of explanation of differences between individual administrative units of Russia, description of their basic characteristics, definition and description of demographic policy and socio-economic characteristics of Russia. The practical part includes the definition of selected indicators and their representation using ArcGIS (cartograms). The practical part also deals with the characteristics of the development of given indicators for the whole of Russia, comparing these indicators with the world average, the EU average and the Czech Republic, the characteristics of the indicators for individual subjects of Russia, including a description of differences between them. The result of this work is a more detailed image of the demographic and socio-economic situation in Russia and the individual regions.en
dc.subject.translatedrussiaen
dc.subject.translateddemographyen
dc.subject.translateddemographic indicatorsen
dc.subject.translatedsocio-economic indicatorsen
dc.subject.translateddemographic policyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP text finalni verze jednostranna_.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
Zimakova.pdfPosudek vedoucího práce193,22 kBAdobe PDFView/Open
Zimakova_0.pdfPosudek oponenta práce126,61 kBAdobe PDFView/Open
Zimakova_1.pdfPrůběh obhajoby práce236,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.