Title: Konstrukční návrh víceosého podvozku pro hlubinový vůz
Other Titles: The design of a multi-axle bogie for a freight carriage
Authors: Hosnedl, Jiří
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Berezňák Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37941
Keywords: vícenápravové železniční nákladní vozidla;vogelova metoda;podvozek typu y25;třecí tlumení
Keywords in different language: multi-axle rail freight vehicles;vogel method;y25 bogie;friction damping
Abstract: Diplomová práce se blíže zaměřuje na konstrukci nákladních železničních podvozků. Cílem je konstrukčně navrhnout víceosý podvozek pro hlubinový vůz. Rešeršní část je věnována problematice víceosých železničních vozidel. Praktická část popisuje navržené konstrukční uzly.
Abstract in different language: The thesis focuses on designing a bogie of rail freight carriage. The aim of this work is to design a multi-axle bogie for a freight carriage. The theoretical part is devoted to issue of multi-axle rail vehicles. The practical part describes the proposed solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jiri_Hosnedl_2019.pdfPlný text práce75,03 MBAdobe PDFView/Open
DP_Hosnedl_oponent.pdfPosudek oponenta práce441,58 kBAdobe PDFView/Open
DP_Hosnedl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce753,22 kBAdobe PDFView/Open
Hosnedl.pdfPrůběh obhajoby práce266,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.