Title: Konstrukční řešení manipulačního jeřábu k lisu
Other Titles: Construction design of the handling crane to the press
Authors: Lukáš, Ondřej
Advisor: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Urbánek Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37942
Keywords: volné kování;manipulace;manipulační prostředky;varianty řešení;jeřáb;kleště
Keywords in different language: free forging;handling;handling devices;solution variants;crane;pliers
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem optimálního konstrukčního řešení manipulačního zařízení při volném kování na hydraulickém lisu. Cílem bylo navrhnout varianty řešení na základě specifikace. Po zhodnocení jednotlivých řešení byla vybrána nejvhodnější varianta, která byla dále zpracována.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the design of the optimal design solution of the handling device during the free forging on the hydraulic press. The aim was to design variants based on specification. After evaluating the individual solutions, the most suitable option was selected, which was further processed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstrukcni reseni manipulacniho jerabu k lisu.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
DP_Lukas_oponent.pdfPosudek oponenta práce672,02 kBAdobe PDFView/Open
DP_Lukas_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce684,23 kBAdobe PDFView/Open
Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce259,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.