Title: Návrh testovací stolice pro optimalizaci sacího bodu oleje spalovacích motorů
Other Titles: Design of the test stand used for the oil suction point position optimization during testing of combustion engines
Authors: Nekut, Karel
Advisor: Křížek Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Tančin Milan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37944
Keywords: testovací stolice;náklonová analýza;sací bod;olejová vana;sací trubice;mazací soustava;testování motorů
Keywords in different language: test bench;tilt analysis;suction point;oil pan;suction tube;lubrication system;engine testing
Abstract: Práce se zabývá návrhem testovací stolice, která dokáže simulovat přelévání olejové náplně v motoru pohybujícího se vozidla dle daného testovacího cyklu. Konkrétně je zde řešena konstrukce testovací stolice, návrh pohonů a tvorba testovacího cyklu.
Abstract in different language: The thesis deals with the design of a test bench that can simulate the oil filling in the engine of a moving vehicle according to the test cycle. Specifically, the design of the test bench, the design of the drives and the creation of the test cycle are solved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Karel_Nekut_FINAL.pdfPlný text práce8,62 MBAdobe PDFView/Open
DP_Nekut_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce693,3 kBAdobe PDFView/Open
DP_Nekut_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Nekut.pdfPrůběh obhajoby práce214,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.