Title: Čtyřnápravové úzkorozchodné nízkopodlažní tramvajové vozidlo
Other Titles: Four-axle narrow-gauge low-floor tram
Authors: Průchová, Helena
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Frey Karel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37947
Keywords: kompozitní bočnice;cad model;fem analýza;výpočty
Keywords in different language: composite side - walls;cad model;fem analysis;calculations
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem hybridního čtyřnápravového úzkorozchodného tramvajového vozidla. Výpočet je prováděn dle normy ČSN EN 12663-1. Výsledkem je navržená hrubá stavba s kompozitními bočnicemi připevněnými pomocí lepeno-šroubového spoje.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the design of the hybrid four - axles narrow-gauge tram vehicle. Then this work deals with calculations according to ČSN 12663-1. The result of this work is the design rough structure with composite side - walls fastened with a glued-screw connection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Helena_Pruchova.pdfPlný text práce6,1 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pruchova_oponent.pdfPosudek oponenta práce908,6 kBAdobe PDFView/Open
DP_Pruchova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce781,28 kBAdobe PDFView/Open
Pruchova.pdfPrůběh obhajoby práce267,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.