Title: Analýza únavové pevnosti mechanismu nápravy automobilu
Other Titles: Fatigue analysis of vehicle suspension system
Authors: Riedl, Vojtěch
Advisor: Kovanda Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Votruba Zdeněk, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37948
Keywords: provozní životnosti;wöhlerova křivka;macpherson;fkm-guideline;akumulace poruch;s-n křivka.
Keywords in different language: structural fatigue;durability analysis;failure prevention;stress-based fatigue analysis;macpherson;damage accumulation;adams car;fkm-guideline.
Abstract: Tato práce porovnává dvě konstrukčně různá řešení automobilového zavěšení typu MacPherson z hlediska jejich životnosti. Práce je rozdělena do čtyř segmentů: rešerše, metodika, výpočet v poslední řadě výsledky.
Abstract in different language: Two different types of MacPherson mechanisms were examined in presented thesis. Both types were analysed in terms of their fatigue life. The document is divided into four segments: theoretical research, methodology, calculation and results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vojtech_Riedl_DP_2019.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
DP_Riedl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce859,93 kBAdobe PDFView/Open
DP_Riedl_oponent.pdfPosudek oponenta práce747,71 kBAdobe PDFView/Open
Riedl.pdfPrůběh obhajoby práce206,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.