Title: Přípravek pro měření napínací síly kladky pro řemenové rozvody motoru osobního automobilu
Other Titles: Test rig for measuring tension on pulleys for a car timing belt
Authors: Brožík, Petr
Advisor: Křížek Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Spal Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37949
Keywords: napínací kladka;řemenové rozvody;hysterezní charakteristika;testovací zařízení
Keywords in different language: tension pulley;timing belt;hysteresis characteristics;test rig
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh přípravku pro měření napínací síly kladky pro řemenové rozvody motoru osobního automobilu. Cílem měření je hysterezní charakteristika. Součástí je návrh měřícího cyklu a pevnostního výpočtu v programu NX.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the design of test rig for measuring tension on pulleys for a car timing belt. The measurement objective is a hysteresis characteristic. Part of the design of the measuring cycle and strength calculation in the NX program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce6,27 MBAdobe PDFView/Open
DP_Brozik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce709,62 kBAdobe PDFView/Open
DP_Brozik_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Brozik.pdfPrůběh obhajoby práce208,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.