Title: Legalizace prostituce jako krok ve prospěch veřejného zájmu
Authors: Dvořáková, Michaela
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37959
Keywords: prostituce;legalizace;sex;kriminalita;prostituující se osoba;prostitutka;veřejnost;dopad;stigmatizace
Keywords in different language: prostitution;legalization;sex;crime;person who make prostituion;prostitute;public;impact;stigmatization
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem prostituce, jako hojně se vyskytujícím jevem nejen v současné společnosti, ale i v minulosti. V práci je rozvedeno, jakým způsobem prostituce zasahuje do fungování veřejnosti jako samotný faktor. Dále pak informuje o jevech s praktikováním prostituce úzce spojených. Práce také pojednává o zlomovém momentu legalizace prostituce na našem území a jeho dopadech.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of prostitution, as a frequently occurring phenomenon not only in contemporary society but also in history. The thesis explains how prostitution interferes with the functioning of the public as a factor. Furthermore, it informs about the phenomena with the practice of prostitution closely connected. The thesis also deals with the turning point of legalization of prostitution in our country and its impacts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela_Dvorakova - Legalizace_prostituce_jako_krok_ve_prospech_verejneho_zajmu.pdfPlný text práce367,88 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce681,02 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce292,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.