Title: Osvícenské reformy Marie Terezie
Other Titles: The enlightened reforms of Maria Theresa
Authors: Neumanová, Barbora
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38011
Keywords: marie terezie;osvícenství;reformy;školská reforma;války o rakouské dědictví;všeobecný školní řád
Keywords in different language: maria theresa;the enlightenment;reforms;school reform;war of the austrian succession;general school regulation
Abstract: V mé bakalářské práci "Osvícenské reformy Marie Terezie" se zabývám jejími osvícenskými reformami. Soustřeďuji se mimo jiné na reformy armády, daňové, státní správy a soudnictví, reformy poddanské a církevní a s tím související patenty a důvody jejich zavedení. Zvláštní pozornost věnuji školské reformě. Dále analyzuji dopady reforem na rakousko-uherskou monarchii. Součástí práce je i zhodnocení významu reformní činnosti Marie Terezie pro 21. století.
Abstract in different language: In my Bachelor Thesis "The Enlightened Reforms of Maria Theresa" I apply my mind to her enlightened reforms. I turn my attention, among other things, to the reforms of the army, the tax, the state administration and the judiciary, the subjective and Church reforms and the related patents and the reasons to put them into practice. I pay special attention to the school reform. I further analyse the impact of the reforms on the Austro-Hungarian monarchy. Part of the thesis is an evaluation of the importance of Maria Theresa's reform activity for 21st century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bara_PDF.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFView/Open
BP - Neumanova.pdfPosudek vedoucího práce637,76 kBAdobe PDFView/Open
OP - Neumanova.pdfPosudek oponenta práce608,27 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Neumanova.pdfPrůběh obhajoby práce580,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.