Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMenclová Hana, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorTopinková, Klára
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-07-17T13:47:10Z-
dc.date.available2018-6-11
dc.date.available2020-07-17T13:47:10Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier77094
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38044-
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce je zvláštnosti tvoření plurálu u podstatných jmen. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je obecný popis tvoření plurálu podstatných jmen a jeho zvláštnosti. Tato část popisuje některá slova, která mohou tvořit dvě nebo více forem plurálu. Praktická část se zaměřuje na tyto slova a na častost jejich použití. Pro výzkum byl vybrán korpus na stránce DWDS. Poslední část shrnuje výsledky analýzy a porovnává častost použití forem plurálu.cs
dc.format44
dc.language.isode
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectplurálcs
dc.subjecttvoření plurálucs
dc.subjectgramatikacs
dc.subjectzvláštnosti tvoření plurálucs
dc.titleZvláštnosti tvoření plurálu u podstatných jmencs
dc.title.alternativeCuriosity of making the plural of nounsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is the curiosity of making the plural of nouns. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part is a general description of making the plural of nouns and its curiosity. This part describes some words, which can make two or more plural forms. The practical part focuses on these words and the frequency of their use. For the research was selected a corpus on DWDS website. The last part summarizes the results of the analysis and compares the frequency of use of the plural formsen
dc.subject.translatedpluralen
dc.subject.translatedmaking the pluralen
dc.subject.translatedgrammaren
dc.subject.translatedcuriosity of making the pluralen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klara Topinkova - Bakalarska prace tisk.pdfPlný text práce717,01 kBAdobe PDFView/Open
Topinkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce318,94 kBAdobe PDFView/Open
Topinkova_OP.pdfPosudek oponenta práce92,04 kBAdobe PDFView/Open
Topinkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce491,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.