Title: Vnímání České republiky v rakouském tisku
Other Titles: Perception of the Czech Republic in the Austrian Press
Authors: Jadlovská, Michaela
Advisor: Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38046
Keywords: média;rakousko-české vztahy;vnímání;tisk
Keywords in different language: media;austrian-czech relations;press;perception
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním České republiky v rakouském tisku od roku 2007 do současnosti. Teoretická část se zabývá současnými česko-rakouskými vztahy. Následuje kapitola o médiích, tisku a jeho specifikách. V praktické části jsou analyzovány jedny z největších rakouských tisků - Der Standard, Die Presse, Oberöstereichische Nachrichten a Kronen Zeitung. Celý výzkum probíhal v online archivech těchto novin. Jednotlivé články byly tříděny a blíže popisovány. Tato práce se částečně dotýká také kontroversních témat, jako je např. jaderná elektrárna Temelín.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with perception of The Czech Republic in the Austrian press since 2007 to the present. The theoretical part is about today´s Austria-Czech relations and the explanation of the media, print specifications and text types in the press. The practical part analyses the selection of the largest Austrian newspapers - Der Standard, Die Presse, Oberösterreichische Nachrichten and Kronen Zeitung. Whole research was conducted in online archives of these newspapers. Individual articles were categorized and analysed more closely. This thesis also relates to controversial issues that touch both countries, like construction and operation of nuclear power station Temelín.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA_Jadlovska.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Jadlovska_VP.pdfPosudek vedoucího práce398,41 kBAdobe PDFView/Open
Jadlovska_OP.pdfPosudek oponenta práce611,47 kBAdobe PDFView/Open
Jadlovska_obh.pdfPrůběh obhajoby práce389,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.