Title: Mezi světem minulosti a zemí budoucnosti - poslední díla Štefana Zweiga
Other Titles: Between the world of the past and the land of the future - last works of Stefan Zweig
Authors: Starý, Jaromír
Advisor: Pfeiferová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38048
Keywords: utopie;utopie zaměřená na minulost;idealizace projevu;nacistický teror;projevy teroru;idealizace;humanita;nekompromisní pacifista;harmonie;isolace;opuštěnost;ztráta vlasti;mučení;násilí
Keywords in different language: utopia;utopia focused on the past;idealization of expression;nazi terror;demonstrations of terror;idealization;humanity;uncompromising pacifist;harmony;isolation;loneliness;loss of native country;torture;violence
Abstract: V této práci jsou analyzována tři pozdní díla Štefana Zweiga: Svět včerejška, Šachová novela a Brazílie, země budoucnosti. Knihy jsou mezi sebou srovnávány z různých zorných úhlů. Bakalářská práce ukázala, že Zweig ve svých obou utopistických dílech, i v Šachové novele, používá utopii jako protiklad společnosti. Toto je možné chápat i jako výraz odporu autora proti teroru a jeho mechanizmům.
Abstract in different language: In this thesis three late literary works of Stefan Zweig are analyzed: The World of Yesterday, Chess Story and Brazil Land of the Future. These books are compared from various points of view. This thesis shows that Zweig in these books, the two utopian ones and also in Chess Story, uses utopia as an opposite of the society. This can also be understood as an expression of his protest against terror and its mechanisms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zweig komplet.pdfPlný text práce15,84 MBAdobe PDFView/Open
Stary_VP.pdfPosudek vedoucího práce397,99 kBAdobe PDFView/Open
Stary_OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Stary_obh.pdfPrůběh obhajoby práce380,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.