Title: Odstranění úzkých míst v logistických procesech
Other Titles: Elimination of bottlenecks in logistics processes
Authors: Mladý, Karel
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Novikov Konstantin, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38087
Keywords: logistika;analýzy procesů;skladovací technologie;úzké místa;layout;manipulační technologie
Keywords in different language: logistics;process analysis;storage technology;bottleneck;layout;handling technology
Abstract: Základním cílem této práce je odhalení úzkých míst a následné navržení možných zlepšení, jež by dané problémy eliminovala. Důraz je zejména kladen na vydefinování problémů a nalezení procesů, ve kterých dochází k největšímu plýtvání všech zdrojů. K porozumění dané problematiky je zapotřebí hlubší seznámení se s logistickými pojmy a metodami, o kterých se v této práci mimo jiné pojednává. Součástí práce jsou analýzy dat, jež byly získány ve skladu výrobního podniku. V závislosti na výstupech z analýz jsou definovány úzké místa a následně jsou prezentovány možné návrhy na zlepšení. Tyto doporučení zahrnují změny skladovací technologie, změnu prostorového řešení a změny organizace práce.
Abstract in different language: Fundamental goal of this thesis is to unveil bottlenecks and present following solutions, which would eliminate them. Special importance is especially given to defining problems and processes places where all resources are wasted. To understand the given topic, it is necessary to get familiar with logistic concepts and methods, which are besides discussed in this thesis. This thesis includes data analysis that was acquired in the warehouse of the manufacturing company. Depending on the outputs of the analyses, bottlenecks are determined and suggestions for improvement are presented. These suggestions include changing storage technology, changing spatial solutions and changing work organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karel Mlady BP.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Mlady_001.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_BP_Mlady.pdfPosudek vedoucího práce711,68 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Mlady.pdfPrůběh obhajoby práce535,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.