Title: Benefity pro zaměstnance jako nástroj konkurenceschopnosti podniků na trhu práce
Authors: Knedlhansová, Zdeňka
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38108
Keywords: benefit;coop plasy;dotazníkové šetření;stravenky;zaměstnavatel;zaměstnanec
Keywords in different language: benefit;coop plasy;questionnaire survey;meal tickets;employer;employee
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity v konkrétním podniku. Dané téma je při současné nízké míře nezaměstnanosti stále velmi aktuální. V teoretické rešerši se zaměřuje na vymezení základních pojmů, jako jsou zaměstnanecké benefity, jejich základní členění, výhody a nevýhody. Nahlídnuto bude také na současný trh s benefity, který nabízí řadu nových, netradičních výhod, ale také způsoby poskytování těchto zaměstnaneckých odměn. Na základě realizovaného dotazníkového šetření mezi zaměstnanci podniku jsou stanovena doporučení pro zaměstnavatele v oblasti politiky poskytování benefitů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with employee benefits in a particular company. The topic is still very current with the present low unemployment rate. In theoretical research it focuses on the definition of basic concepts, such as employee benefits, their basic division, advantages and disadvantages. It will also observe the contemporary benefits market, which offers a number of new, non-traditional benefits, as well as ways of providing these employee rewards. On the basic of the questionnaire survey conducted among the employees of the company, there are also recommendations for employers in the area of benefits provision.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Knedlhansova Zdenka.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
BP_Knedlhansova_OP.pdfPosudek oponenta práce406,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_Knedlhansova_VP.pdfPosudek vedoucího práce342,44 kBAdobe PDFView/Open
Knedlhansova.pdfPrůběh obhajoby práce55,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.