Title: Zajištění a utvrzení dluhu
Other Titles: Securing and affirmation of debt
Authors: Vlachová, Eliška
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38136
Keywords: zajištění;utvrzení;dluh;pohledávka;dlužník;věřitel
Keywords in different language: securing;affirmation;debt;claim;debtor;creditor
Abstract: Diplomová práce se zabývá zajištěním a utvrzením dluhu. V diplomové práci popisuji jednotlivé instituty zajištění a utvrzení dluhu a jejich výhody a nevýhody. Pátá kapitola je založena na soudních rozhodnutích týkajících se utvrzovacích institutů. V šesté kapitole pracuji a výhodami a nevýhodami zajišťovacích a utvrzovacích institutů z pohledu spotřebitele jako slabší strany.
Abstract in different language: This thesis is about securing and affirmation of debt. In this thesis I describe individual institutes of securing and affirmation of debt and show its advantages and disadvantages. The fifth chapter is based on some judical decisions. In the sixth chapter I deal with the advantages and disadvantages of institutions of securing and affirmation of debt from the consumer's point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce967,16 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vlachova.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vlachova.pdfPosudek oponenta práce294,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vlachova.pdfPrůběh obhajoby práce285,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.