Title: Škoda způsobená provozní činností a její náhrada
Other Titles: Damage resulting from operating activities and compensation for damage
Authors: Würzová, Kateřina
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Bányaiová Alena, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38137
Keywords: újma;škoda;provoz;provozní činnost;provozovatel;náhrada škody;odpovědnost;liberace
Keywords in different language: damage;operating activities;operator;compensation for damage;accountability;liberation
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o škodě způsobené provozní činnosti, jakožto zvláštním typu odpovědnosti, tj. objektivní odpovědnosti. Práce se věnuje obecným termínům jako újma, náhrada škody, odpovědnost, provozní činnost, provozovatel a odpovědnost provozovatele. Zaměřuje se na možnosti vzniku škody a její náhrady, a případy liberace provozovatele. V závěru se diplomová práce zaměřuje na komparaci některých ze zvláštních typů odpovědnosti za škody s provozní činností souvisejících.
Abstract in different language: This thesis deals with damage caused by operational activity, as a special kind of accountability, an unbiased responsibility. Thesis defines basic terminology like damage, compensation for damage, accountibility, operational activity, operator and his own accountibility. The main focus of damage caused by operational activity are options of origin of the damage and liberation of the operator. The conlusion of this thesis fouces on comparison of some unique types of accountibility for damage related to operational activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Skoda z provozni cinnosti.pdfPlný text práce671,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Wurzova.pdfPosudek oponenta práce196,57 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Wurzova.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Wurzova.pdfPrůběh obhajoby práce254,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.