Title: Žaloba v občanském právu procesním
Other Titles: Civil suit in law of procedure
Authors: Baštýřová, Adéla
Advisor: Kapitánová Blanka, JUDr.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38139
Keywords: civilní žaloba;občanský proces;poučovací povinnost;soud;účastníci
Keywords in different language: civil suit;civil proceeding;instructive duty;court;participants
Abstract: Diplomová práce se zabývá civilní žalobou v občanském právu procesním. Žaloba je návrh na zahájení řízení podávaná ze strany žalobce. Jedná se o dispoziční úkon, bez návrhu k zahájení řízení nedochází. Podáním žaloby se žalobce domáhá ochrany svých ohrožených nebo porušených práv u soudu. Podanou žalobou uplatňuje své právo na soudní ochranu u nezávislého a nestranného soudu.
Abstract in different language: This diploma work deals with civil suit in law of procedure. The civil suit is a project of opening the proceeding, served by the side the applicant. This is a disposition act, which couldn´t be started without project. By bringing a civil suit the claimant seeks protection of his or her threatened or violated rights in court. By the civil suit brought, he asserts his right to judicial protection in an independent and impartial court.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2019_final_1.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bastyrova.pdfPosudek oponenta práce797,41 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bastyrova.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bastyrova.pdfPrůběh obhajoby práce270,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.