Title: Řízení o svéprávnosti
Other Titles: Legal capacity proceeding
Authors: Urban, Michael
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38156
Keywords: svéprávnost;řízení o svéprávnosti;omezení svéprávnosti;rekodifikace;zákon o zvláštních řízeních soudních;občanský zákoník
Keywords in different language: legal capability;legal capability proceeding;legal capability limitation;reform;special judicial proceedings act;civil code
Abstract: Diplomová práce se komplexně zabývá institutem svéprávnosti. Rozebírá jej jak z pohledu hmotněprávního, tak zejména z pohledu procesněprávního. V první části se věnuje úpravě hmotněprávní, která je popisována a zároveň komparována s předchozí právní úpravou. Druhá část je věnována samotné úpravě procesněprávní. Tato část se věnuje ucelenému popisu celého soudního řízení o omezení svéprávnosti od jeho počátku, až do vydání meritorního rozhodnutí.
Abstract in different language: The diploma thesis deals comprehensively with the institute of legal capability. It analyzes it both from the substantive and procedural point of view. The first part deals with the substantive law, which is described and compared with the previous legislation. The second part is devoted to the procedural law itself. This section contains a comprehensive description of the entire legal capability proceeding from its inception to the issuance of a substantive decision.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019 DP_Urban_final.pdfPlný text práce815,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Urban.pdfPosudek vedoucího práce833,11 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Urban.pdfPosudek oponenta práce685,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Urban.pdfPrůběh obhajoby práce258,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.