Title: Historie Berouna ve vyučování na 1. stupni ZŠ
Other Titles: HISTORY OF BEROUN IN PRIMARY CLASSES
Authors: Opálecká, Kateřina
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38183
Keywords: historie berouna;regionální historie ve vyučování;edukační vycházka;pověsti berouna
Keywords in different language: history of beroun;local history in primary classes;educational walk;legends of beroun
Abstract: V diplomové práci jsem pracovala na historii města Berouna a zajímavostech Českého krasu. Historie tohoto regionu je důležitou součástí celé České republiky. Důkazem toho jsou bohatá naleziště. Diplomová práce je složená ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuta důležitá data z historie města Berouna a jeho okolí (od počátku do současnosti). V diplomové práci se věnuji například historickým budovám ve městě a tradici berounské keramiky. Praktická část je zaměřena na didaktiku regionální historie pro učitele na 1. stupni ZŠ. Vytvořila jsem dva návrhy na edukační vycházku, ve kterých může pedagog využít místní pověsti a historická fakta.
Abstract in different language: In my thesis I worked on history of the town Beroun and its nearest surroundings. Beroun has lots of historical and cultural sights. There are many unique attractions in Český kras and Křivoklátsko. History of this region is very significant for history of the whole Czech Republic. There is a rich evidence that were and still are found here which convinces us about it. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I put important dates from the history of Beroun together starting from the oldest settlements to present. More in detail I specialized in historically important buildings in the town and rich tradition of ceramics that was supplied to Prague Castle. In the practical part I focused on didactic usage of regional history for teaching at primary school. I made two suggestions for the usage of educational walk. The most important legends I used for creating a comics and the tradition of markets in Beroun I applied in math worksheet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opalecka Katerina_DP 2019.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Opalecka V.pdfPosudek vedoucího práce709,9 kBAdobe PDFView/Open
Opalecka O.pdfPosudek oponenta práce868,25 kBAdobe PDFView/Open
Opalecka P.pdfPrůběh obhajoby práce260,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.