Title: Významné osobnosti německých škol v Plzni
Other Titles: The significantly personalities of German schools in Pilsen
Authors: Tisotová, Klára
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38184
Keywords: německé státní gymnázium;německá státní reálka;německé státní reálné gymnázium;německá obchodní akademie;německá vyšší dívčí škola;německá vyšší škola;německá průmyslová škola;plzeň.
Keywords in different language: german state grammar school;german state school;german state real grammar school;german business academy;german higher school;german higher school;german industrial school;pilsen.
Abstract: Ve své diplomové práci jsem se věnovala jednotlivým německým školám v Plzni. Jedná se o základní, ale i střední školy. Ve výročních zprávách jsem zjistila, že na těchto školách studovala řada významných osobnosti. Každé osobnosti jsem věnovala samostatnou podkapitolu. Výstupem jsou panely s těmito jmény k případné výstavě.
Abstract in different language: In my thesis I have devoted to individual German schools in Pilsen. These are both primary and secondary schools. In the annual reports, I found out that a number of prominent personalities studied at these schools. I have devoted each person to a separate subchapter. The output is panels with these names for eventual exhibition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova-prace-Tisotova.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
Tisotova V.pdfPosudek vedoucího práce520,23 kBAdobe PDFView/Open
Tisotova O.pdfPosudek oponenta práce949,5 kBAdobe PDFView/Open
Tisotova P.pdfPrůběh obhajoby práce235,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.