Title: Historie Sokolovska v didaktických aplikacích pro vyučování na 1. stupni
Other Titles: The history of Sokolov region in didactical apps for elementary teaching
Authors: Wernerová, Gabriela
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38186
Keywords: historie; sokolov; falknov; nothafové; šlikové; nosticové; znak; vlastivěda
Keywords in different language: history; sokolov; falknov; nofthafs; sikls; nostitz; a sign; science
Abstract: Diplomovou práci jsem zaměřila na historii města Sokolov. Je rozdělena na teoretickou, praktickou a didaktickou část. Teoretická část pojednává o historii Sokolova. Zabývá se jak staršími, tak i novodobými dějinami, znakem města, památkami. Věnuje se pádům a rozkvětům města. Praktická a didaktická část poskytuje pedagogům soubor pracovních listů, které usnadní předat žákům povědomí o místě, kde žijí. Součástí teoretické, praktické i didaktické části jsou také webové odkazy a publikace, které považuji za vhodné k užití při vyučování vlastivědy na prvním stupni základní školy.
Abstract in different language: I have focused at the history of the town Sokolov in my dissertation. It´s divaded to the theoretical, practical and the didactic parts. The theoretical part deals with history of the town Sokolov. It deals with older and modern history, the sign and the sighseeings of the town. It is dedicated to the rises and falls of the town. The practical and the didactic parts offer to educationists set of work sheets, which make easier for their students to get awareness about the town they live in. Weblinks and publications, which I consider to be suitable for teaching science contain the theoretical, practical and the didactic parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HISTORIE SOKOLOVSKA.pdfPlný text práce6,05 MBAdobe PDFView/Open
Wernerova V.pdfPosudek vedoucího práce788,21 kBAdobe PDFView/Open
Wernerova O.pdfPosudek oponenta práce528,44 kBAdobe PDFView/Open
Wernerova P.pdfPrůběh obhajoby práce254,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.