Title: Osobnosti kulturního života Plzně: Bernard Guldener st.
Other Titles: Personalities of the Cultural Life of Pilsen: Bernard Guldener sr.
Authors: Korelusová, Veronika
Advisor: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Referee: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38202
Keywords: bernard guldener st.;alex koenigsmark;czech drama;české divadlo;plzeň;19. století
Keywords in different language: bernard guldener sr.;alex koenigsmark;czech drama;czech theatre;pilsen;19th century
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na dramatické dílo Bernarda Guldenera st. (1836-1877), osobnosti kulturního života města Plzně 19. století. Předkládá analýzu tří vybraných her Bernarda Guldenera (Kateřina II. a poslední král polský, 1868; Mňau, 1869; a Sofonisba, 1875), doplněnou analýzou hry Alexe Koenigsmarka (1944-2013) o Bernardu Guldenerovi. Následná komparace motivů a specifik Guldenerova díla na konkrétních příkladech ukazuje, že Guldener své dílo využil ke kritice společenských problémů své doby a k vyjádření svých mravních a politických postojů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the dramatic work of Bernard Guldener Sr. (1836-1877), one of the personalities of the cultural life of the city of Pilsen in the 19th century. The thesis presents an analysis of three selected plays by Bernard Guldener (Kateřina II. a poslední král polský, 1868; Mňau, 1869; a Sofonisba, 1875), and an analysis of one of the plays by Alex Koenigsmark (1944-2013), focused on Bernard Guldener's life and works. The comparison of the motives and specifics of Guldener's work shows on specific examples that Guldener used his work to criticize the social problems of his time and to express his moral and political views.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Korelusova_Guldener_2019.pdfPlný text práce474,48 kBAdobe PDFView/Open
Korelusova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Korelusova_2.pdfPosudek oponenta práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Korelusova_O.pdfPrůběh obhajoby práce411,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.