Title: Fenomén poustevnictví v Českých zemích
Other Titles: Phenomenon of Eremitism in the Czech lands
Authors: Šmídová, Andrea
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Suchánek Drahomír, PhDr. ThLic. Ph.D., Th.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38205
Keywords: poustevnický život;poustevníci;sv. ivan;sv. prokop;sv. vintíř
Keywords in different language: eremitic life;hermits;st. ivan;st. prokop;st. vintíř
Abstract: Tato práce se zabývá fenoménem poustevnictví v českých zemích. První a druhá kapitola seznamuje s pojmem poustevník a sleduje vznik poustevnického života do konce 3. století na Východ. Uvádí také významné osobnosti tohoto hnutí a poustevnické řády. Třetí kapitola je o poustevnickém životě v českých zemích a čtvrtá kapitola se podrobně zabývá třemi hlavními představiteli tohoto života v Čechách. Jedná se o sv. Ivana, který žil v jeskyni u řeky Loděnice. Dalším poustevníkem je sv. Prokop, který se usadil v 10. století v Sázavské jeskyni, kde založil klášter Sázava. Posledním česko-německým poustevníkem z 10. století je sv. Vintíř v německém jazyce Günther, který je spojen se založením kláštera Rinchnach v Bavorském lese. Poslední kapitola je věnována principům, které byly společné pro všechny poustevníky.
Abstract in different language: This thesis deals with the phenomenon of eremitic life in the Czech lands. First and second chapter introduces the term hermit and follows the emergence of eremitic life to the end of the 3rd century to the East. It also introduces important personalities of this movement and hermit orders. Third chapter is about eremitic life in Czech lands and fourth chapter deals in detail with three main representatives of eremitic life in Bohemia. It is St. Ivan, who lived in a cave by the river Loděnice. Another hermit is St. Procopius, who settled in the 10th century in the Sázava Cave, where he founded the Sázava Monastery. The last Czech-German hermit from the 10th century is St. Vintíř, in German language Günther, who is associated with the founding of the Rinchnach monastery in the Bavarian Forest. The last chapter is dedicated to the principles which were common to all hermits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fenomen_poustevnictvi_v_ceskych_zemich_Andrea_Smidova.doc.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Smidova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Smidova_2.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Smidova_O.pdfPrůběh obhajoby práce312,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.