Title: Zrození a proměny výzkumného programu humanistické psychologie
Other Titles: Origin and Changes of Research Programme of Humanistic Psychology
Authors: Krásná, Patricie
Advisor: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38211
Keywords: humanistická psychologie;osobnosti;teorie;komparace;c. r. rogers;a. h. maslow. g. w. allport
Keywords in different language: humanistic psychology;personality;theory;comparison;c. r. rogers;a. h. maslow. g. w. allport
Abstract: Práce se zabývá vědním oborem 20. století a jejími osobnostmi. Cílem práce je komparace dílčích teorií.
Abstract in different language: The thesis deals with the field of science of the 20th century and its personalities. The aim of the thesis is to compare partial theories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_-Bc.-Patricie_Krasna-Humanisticka-psychologie-a-jeji-osobnosti-duben-2019-9.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Krasna_1.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Krasna_2.pdfPosudek oponenta práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Krasna_O.pdfPrůběh obhajoby práce413,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.