Title: Manipulativní techniky v komunikaci
Other Titles: The manipulative techniques in a communication
Authors: Novák, Jan
Advisor: Wagnerová Lada, PhDr. Ph.D.
Referee: Babůrková Květová Eliška, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38214
Keywords: verbální komunikace;neverbální komunikace;manipulace s divákem;politická komunikace;facebook;videokomunikace;předvolební kampaně;mluvní akty;argumentační obraty;čtyřhodnotová logika;paralingvistika;gestika;mimika;posturologie
Keywords in different language: verbal communication;nonverbal communication;manipulation with spectator;facebook;political communication;video-communication;election campaign;speech acts;many-valuted logic;paralanguage;gesture;facial expression;posturology
Abstract: Práce se zabývá porovnáním poměru verbální a neverbální manipulace v předvolebních videospotech uveřejňovaných před komunálními volbami roku 2018 na centrálních facebookových stránkách vybraných politických subjektů. Evaluace se zakládá na analýze jednotlivých videí. U verbální manipulace jsou hodnoceny mluvní akty, pravdivost tvrzení, platnost úsudků a argumentační obraty. V rámci neverbální komunikace je hodnocena osobní nonvokální komunikace, paralingvistika, prostředí videa, hudba, grafika, kvalita zvuku a střihu. Autorovou výchozí tezí je, že videa zveřejňovaná v tomto období na tomto komunikačním kanálu mají vyšší podíl verbální manipulace nežli manipulace neverbální.
Abstract in different language: The main aim of this thesis was to monitor and compare today's ways of influential techniques used in political communication with public. The communication channel on which is this work oriented are videos published on central facebook pages of chosen political subjects during the election campaign before communal elections in year 2018 in Czech Republic. The evaluation is based on analysis of particular videos. In the case of verbal communication are evaluated speech acts, many-valuted logic and argumentation. Inthe case of nonverbal communication are nonvocal communication, paralanguage, surrounding of the video, music, graphics, quality of the sound and the picture. Opening proposition of author was that verbal communication is in these videos more persuasive than nonverbal part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manipulativni-techniky-v-komunikaci-Porovnani-verbalniho-a-neverbalniho-ovlivnovani-ve-videich-na-centralnich-Facebookovych-strankach-politickych-subjektu.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
novak_baburkovaKvetova_verze2.docxPosudek oponenta práce48,69 kBMicrosoft Word XMLView/Open
novak_1.pdfPosudek vedoucího práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_Novak.pdfPrůběh obhajoby práce362,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.