Title: Anežský klášter v Praze
Other Titles: Agnes monastery in Prague
Authors: Zýková, Lucie
Advisor: Míchalová Zdeňka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38215
Keywords: anežka přemyslovna;středověk;praha;klášter
Keywords in different language: anežka přemyslovna;middle age;praque;monastery
Abstract: Tématem diplomové práce je Anežský klášter v Praze, založený Anežkou Přemyslovnou. V době svého vzniku zaujímal významné postavení a patřil mezi první čistě gotické stavby u nás. V práci se věnuji zejména vývoji a osudům kláštera v průběhu jednotlivých staletí.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis is Agnes monastery in Praque. St. Agnes Convent is one of the oldest convent in Europe. The convent was founded by St. Agnes of Bohemia and situated in the Old Town in Praque. Convent was restored in the 19 th and in the 20 th fell to the National Gallery in Praque.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Anezsky_klaster.pdfPlný text práce5,25 MBAdobe PDFView/Open
zykova_1.pdfPosudek vedoucího práce111,84 kBAdobe PDFView/Open
zykova_2.pdfPosudek oponenta práce107,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_Zykova.pdfPrůběh obhajoby práce340,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.