Title: Návrh elektroinstalace pasivního rodinného domu
Other Titles: The proposal wiring system for passive family house
Authors: Holý, Tomáš
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hromádka Aleš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38304
Keywords: pasivní dům;návrh;energie;instalace;elektroinstalace
Keywords in different language: passive house;draft;energy;installation;wiring
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním hlavní přípojky pro napájení pasivního domu v programu Sichr. Dále je vytvořena kompletní elektroinstalace včetně ochrany před bleskem podle platných norem. Jsou zde popsány jednotlivé funkční prvky elektroinstalace daného objektu a vytvořeny možné varianty prvků s ohledem na výslednou cenu elektroinstalace. Následně se práce zabývá návrhem solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody a také návrhem tepelného čerpadla určeného k vytápění objektu přičemž v závěru je zhodnoceno, jakou měrou navrhovaná zařízení přispěla k ušetření energie. V neposlední řadě je v práci provedena ekonomická bilance řešeného projektu.
Abstract in different language: Theme of this master thesis is the design and main power connections for passive house in the program Sichr. Next, a complete electrical wiring is created, including lighting protection adhering to valid standards. Individual functional elements of the electrical installation of the given object and different cost possibilities of the wiring are described. Subsequently, the thesis is concerned with the designs of solar panels for water heating and with heat pumps for the heating system. Finally, the extent of the contribution for energy savings and the economic balance of the project is calculated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_Holy.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFView/Open
074891_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce905,01 kBAdobe PDFView/Open
074891_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
074891_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce111,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.