Title: Revize údajů v pozemkových evidencích
Other Titles: Revision to the data of land registry
Authors: Veselková, Lenka
Advisor: Pekarská Jana, Ing.
Referee: Raška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38352
Keywords: katastr nemovitostí;revize údajů;odstranění nesouladu
Keywords in different language: cadastre of real estate;revision of cadastre data;elimination of discrepancies
Abstract: Diplomová práce se zabývá jedním z nástrojů pro zajištění pravidelné aktualizace údajů v pozemkových evidencích, a to prováděním revize. Hlavním cílem provádění revize je odstranění nesouladu mezi údaji v evidenci a stavem ve skutečnosti. V práci je popsán vývoj a postup provádění revize údajů od historických pozemkových evidencí až po dosud platný pozemkový nástroj katastr nemovitostí. Dále jsou ke katastru nemovitostí uvedeny nejčastější příklady provádění revize v praxi a identifikace některých problémů spolu s návrhem možných opatření.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with one of the tools for ensuring regular updating of data in land registers, by carrying out a revision of cadastre data. The main purpose of the revision is to remove the discrepancy between the data in the records and the actual situation. The thesis describes the development and progress of the revision of the data from the historical land records to the existing cadastre of real estates. Additionally, the most common examples of the implementation of the revision in practice and the identification of some problems together with the proposal for possible measures are listed in the cadastre.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp - Lenka Halasova.pdfPlný text práce18,97 MBAdobe PDFView/Open
PV_Halasova Lenka.pdfPosudek vedoucího práce852,1 kBAdobe PDFView/Open
PO_Halasova_Lenka.pdfPosudek oponenta práce729,26 kBAdobe PDFView/Open
Veselkova.pdfPrůběh obhajoby práce173,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.