Title: Návrh dvojkolí pro regionální vozidlo
Other Titles: Design of a wheelset for Light rail vehicle
Authors: Vik, Jiří
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Říha Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38521
Keywords: dvojkolí;železniční kolo;vnitřní rám;duplex;válečkové jednořadé ložisko;lisovaný spoj;primární vypružení a vedení;kyvné rameno
Keywords in different language: wheelset. rail wheel;inner frame;duplex;roller bearing;preassure connection;suspension and guidance of wheelset
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem dvojkolí pro regionální vozidlo s vnitřními ložisky. Dvojkolí je trakční s primárním vypružením a vedením kyvným ramenem. Náprava je pevnostně ověřena dle Normy ČSN EN 13 103. Dále práce obsahuje výpočet lisovaného spoje kola s nápravou, návrh ložiskové jednotky a pevnostní návrh vypružení. CAD modely jsou provedeny v programu Autodesk Inventor Profesional 2017.
Abstract in different language: Aim of this work is mechanical design of wheelsets for light rail vehicle with inner frame bogie. Wheelset is designed for traction bogie and icludes also the suspension system between frame and wheelsets. It is choosed a suitable bearing for wheelset. Wheelset is desgned with help of Norm ČSN EN 13 013.CAD design is made in Inventor Profesional 2017.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vik_komplet.pdfPlný text práce15,75 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vik_oponent.pdfPosudek oponenta práce795,76 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce723,65 kBAdobe PDFView/Open
Vik.pdfPrůběh obhajoby práce252,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.